Nuttige informatie

De Gidsenvereniging Regio Apulie (AGTRP) is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van openingstijden, buitengewone sluitingstijden of andere wijzigingen uit hoofde van het beheer van de musea.

Alvorens uw programma te organiseren raden wij u aan contact op te nemen met het museumpersoneel.